Login

Milovice u Hořic

Milovice u Hořic, kres Jičín, kraj Královéhradecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 62 ze dne 14. 4. 1999.

Znak a vlajka uděleny dne 25. 5. 1999.

 

Schválený popis znaku:
V polceném štítě pod červenou hlavou se zlatým doleva položeným mečem v pravém modrém poli kosmo položený zlatý gotický klíč zuby nahoru a dovnitř šikmo podložený stříbrným postaveným mečem se zlatým jílcem a záštitou, levé pole stříbrno-černě děleno, nahoře černá poštovní trubka náustkem ven.

 

Poznámky:

Autorem návrhy byl zpracován následující ikonografický výklad: „První písemná zpráva, dokládající existenci Milovic, pochází z r. 1197. Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Petra a Pavla, připomínaný v r. 1384. Jeho stavebníky byli nositelé erbu zkřížených mečů, dochovaného na svorníku křížové klenby dnešní sakristie /pův. přízemí věže/. V r. 1613, za Albrechta Jana Smiřického ze Smiřic, byl kostel přestavěn, což dokumentuje plastický reliéf sv. Petra a erbu Smiřických z někdejšího renesančního portálu /dnes druhotně zazděný pod kruchtou/. Současnou barokní podobu získala stavba v letech 1748 – 58. Kromě toho se Milovice mohou pochlubit zřízením poštovní stanice už v r. 1754 /samotná budova poštovní stanice byla však v nedávné době zbořena/, a v současnosti jedním z nejvyhledávanějších autokempů v České republice. V r. 1997 získaly Milovice titul „Obec roku“. Uvedené informace se staly základem k vytvoření předkládaných návrhů obecních symbolů. Najdeme v nich nejen připomínku nejstarší historie obce /jeden z mečů z erbu na gotickém svorníku/, ale také atributy patronů kostela, erbovní barvy Smiřických i symbol poštovnictví“.

 

Nejprve je vhodné korigovat představu o datování první zmínky o obci v písemných historických pramenench. Rok 1197 se netýká Milovic u Hořic, ale Milevska u Tábora, resp. Jiřího z Milevska (Georgi9 de milevic), jako svědka listiny knížete-biskupa Jindřicha Břetislava z roku 1197 konfirmující donaci Hroznaty Tepelského klášteru v Teplé (CDB I, č. 358). Obec Milovice u Hořic se poprvé zmiňuje v soupisech papežského desátku vedených od roku 1352 při arcibiskupství pražském.

 

Ve schváleném popisu znaku je u trubky použit termín „náustek“, který je nutné mít za chybný – odborná terminologie dotýkající se žesťových hudebních nástrojů používá termín „nátrubek“. Náustek je například u dýmek a jde o část, která se vkládá do úst. Oproti tomu „nátrubek“ slouží „na troubení“ a tuto funkci nepochybně měla i poštovská trubka (např. ve schváleném popise znaku obce Lukavec u Hořic, uděleném 19. 6. 2003, resp. u znaku obce Lovčice, okr. Hradec Králové, uděleném 9. 6. 2005, je konstatováno, že stejná poštovská trubka má „nátrubek“).

 

© Stanislav Kasík, 9. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting