Login

Ostrá (o. Nymburk)

Ostrá, okres Nymburky, kraj Středočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 100 ze dne 14. 03. 2002.

Schválený popis znaku:
V modrém štítě ze zeleného návrší vyrůstající na jednom stonků tři zlaté obilné klasy, nad nimi stříbrná ryba, provázená v rozích štítu dvěma zlatými hvězdami.

Poznámky:
Obdobně jako se v heraldickém popisu hlásí zúžená nebo rozšířená hlava nebo pata štítu, je nutné též hlásit snížené návrší. Za základní podobu / polohu je považována doprava plovoucí ryba, takže v v tomto případě je nutné hlásit, že je prohnutá nahoru do oblouku nebo jen nahoru prohnutá. Její reálná podoba i poloha ve znaku zobrazená nemůže být dostatečně přesně popsána, resp. snad by popsána být mohla, ale popis by byl neobvyklý - plovoucí ryba s ocasní částí dolů prohnutou. Neobvyklou polohu ryby bych přisoudil spíše výtvarnému neumětelství než výtvarné licenci. V popisu není třeba opakovat, že hvězdy jsou „v rozích štítu", stačí popsat v rozích; byly-li by na jiném místě štítu, bylo by jejich umístění nutno hlásit, např. po stranách nebo dole.
Použití tvaru „vyrůstající" v této větné konstrukci není vhodné, lépe je použít aktivního slovesa ve tvaru 3. osoby množného čísla.

Heraldický popis:
V modrém štítě ze sníženého zeleného návrší vyrůstají na společném stonku tři zlaté obilní klasy, nad nimi nahoru prohnutá ryba, provázená v rozích dvěma zlatými hvězdami.

06.05.2013 © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting