Login

Modlany

Modlany, okres Teplice, kraj Ústecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 42 ze dne 12. 12. 2008.

Znak a vlajka uděleny dne 15. 1. 2009.

 

Schválený popis znaku:

Ve zlato-černě cihlovaném štítě hlava sv. Apolináře Ravennského přirozené barvy provázená dole obilným klasem a palmovou ratolestí, obojí zelené.

 

Poznámky:

Geneze modlanského obecního znaku má počátky v roce 1997. Tehdy veřejně prezentovaný znak (navrhovatelova autorská výstava v Ústí nad Labem a krajský deník referující o výstavě, včetně vyobrazení vystavovaných neoficiálních obecních znaků a autorových vyjádření k nim) měl odlišnou podobu než ten, který byl po dvanácti letech předložený ke schválení do podvýboru. Hlava „sv. Apolináře“ byla zlatá a tím bylo porušeno základní heraldické pravidlo o barvě a kovu – zde dokonce zlatá figura a zlaté části cihlovaného štítu. Hlavu provázely dvě palmové ratolesti a pod ní byl nápis „Sv. Apolinář“ – to proto, aby nebylo pochyb o tom, co figura hlavy znamená. Takové počínání lze označit za hrubě diletantské. Pravděpodobně po kritice, kterou jsem autorovi návrhu písemně sdělil a v ní popsal pochybení a doporučení k nápravě, došlo k dílčí úpravě znaku. Původně zlatá lidská hlava byla nahrazena hlavou přirozenou a jedna ze dvou zelených palmových ratolestí byla nahrazena zeleným klasem.

 

Způsobem zde použitým, se ani v heraldice a ani jinde v umění svatí nezobrazují. Lidská hlava, bez zvláštní charakteristiky, může být jak maskou tragéda z antického řeckého divadla, tak portrétem kohokoliv. V umění se svatí zobrazovali jako postavy s přesně popsanými vlastnostmi, charakteristikami a atributy. V případě sv. Apolináře byly atributy například odznaky biskupské hodnosti, kniha, obilné klasy, kyj. Sv. Apolináře nemůže symbolizovat samotná tvář. Dovolím si tvrzení, že v tomto a ještě v jednom případě (Novosedlice, viz tam), jde o nedostatek heraldické invence, nahrazený inspirací znakem města Teplic. Jestliže tomu tak je, pak autor neví, že hlava sv. Jana Křtitele na míse, jako neopakovatelný symbol, jehož podoba je dána hagiografií a význam symbolu je nepřenosný. Zkrátka lidská hlava není automaticky symbolem jakéhokoliv světce. Ve znaku Modlan není zcela zřejmý význam zlato-černého cihlování štítu. Je možné dokonce počítat s tím, že jde o výsledek zcela subjektivní počínání navrhovatele.

 

V Modlanech došlo ještě k jedné "heraldické zvláštnosti". Byly navrženy znaky i pro místní části. To samo o sobě není nic proti ničemu, ale nepřijatelné je, že navržené a v praxi užívané znaky jsou v rozporu se základními heraldickými pravidly. U Suché je zlatá „vyschlá“ studna ve zlatém štítě. U Věšťan stříbrná (dříve modrá) kaplička v modrém štítě, provázená miniaturními zlatými hvězdami. Drahkov má v červeném štítě tři kosmo řazené kosmé zlaté prsteny (nikoliv v tradiční heraldické podobě, ale trojrozměrné elipsovité novodobé „snubáky“) s výkladem, že „Drahkov“ znamená „drahý kov“ a proto prsteny z „drahého kovu“, kterým je zlato. Přitom Drahkov má jméno po „drahách“ a to jsou ohrazené koridory, kterými se například vyháněl dobytek na pastvu, aby celá ves nebyla pokryta trusem ovcí a koz a lejny krav. Kvítkov, protože je údajně znám svými mokřinami, má ve znaku lekníny (k tomu poznamenávám, že leknín není typickou rostlinou mokřin, protože nutně potřebuje k životu hlubší vodu). To vše završuje zavedení tzv. „velkého znaku obce“, kde jsou uplatněny znaky jednotlivých částí ve čtvrceném štítě s obtížně vysvětlitelnou černou patou, ve které je zlatý latinský křížek, a se středním štítkem. Opět užíváno v praxi ve výzdobě obce a publikováno (Ferdinand Maděra, Heraldické památky regionu Teplice, Teplice 2001, s. 142). Zde na jediném místě, o rozloze přehlédnutelné jedním pohledem, byla vytvořena celá „hromada“ nepřehlédnutelných heraldických nesmyslů.

 

V prvním kole schvalovacího řízení nebyl návrh znaku obce Modlany schválen. Přesto na dalším zasedání ano. Je otázkou, proč důvody dřívějšího odmítnutí, přestaly takovými být. Na podobě znaku se totiž téměř nic nezměnilo krom toho, že za hlavou se objevila elipsa znamenající svatozář. Není zřejmé, zda uvedené řešení vymyslel sám navrhovatel, či jde o výsledek konzultace s některým z členů podvýboru. V každém případě z výsledku schvalovacího procesu vyplývá, že arbitři byli spokojeni, figuru hlavy se svatozáří akceptovali a pojmenovali ji „hlava sv. Apolináře Ravennského“. Takové pojmenování je však absolutně nepřijatelný nonsens.

 

Při návštěvě obce Modlany a místních částí, je patrné, že uplatnění obecního znaku, včetně znaků částí obce a tzv. „velkého obecního znaku“, je zde velice široké, je na mnoha místech v obci - a to již řadu let. Realizátorem této „výzdoby“ je sám navrhovatel znaku.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting