Login

Nišovice

Nišovice, okres Strakonice, kraj Jihočeský.

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 75 ze dne 15. 4. 2010.
Znak a vlajka uděleny dne 29. 4. 2010.

Schválený popis znaku:
Zúženým vlnitým břevnem červeno-modře dělený štít, nahoře byzantský kříž provázený dvěma maltézskými kříži, dole z břevna vynikající mlýnské kolo, vše stříbrné.

Poznámky:
Kříž popsaný jako „byzantský" je zobrazen jako kříž trojramenný, s prostředním ramenem výrazně delším. Podle mého názoru není důvodu k tomu, aby tato obvyklá podoba trojramenného kříže byla nazvána „křížem byzantským", poněvadž nic „byzantského" na jeho podobě není. Jestliže lze popsat heraldickou figuru obecnými heraldickými výrazovými prostředky, je zcela zbytečné zavádět do české heraldické terminologie další, dle mého názoru, zbytečné termíny a přispívat tak k terminologické rozkolísanosti.
[V této souvislosti si dovolím upozornit na soubor KŘÍŽE, který nalezne návštěvník HTK ve speciální části HTK - Terminologické soubory; s kolegou Kasíkem jsme se pokusili vytvořit systematiku křížů jako figur hojně v heraldice frekventovaných. Výslovně zde musím upozornit, že se jedná o pokus vnést do skupiny křížů určitý systém a budu vděčný za každý relevantní příspěvek.]

Figura v dolním poli znaku je popsána jako „vynikající mlýnské kolo". Domnívám se, že k mlýnskému kolu má tato kresba značně daleko, poněvadž zde nejsou zobrazeny žádné markanty, které by nasvědčovaly, že se skutečně jedná o mlýnské kolo. [Mlýnské kolo může být zobrazeno jako lopatkové nebo korečkové.] Obecně tato kresba představuje jakési neurčité / neurčené kolo se čtyřmi rameny, spíše však navozuje dojem volantu. Autor kresby zřejmě vůbec nevzal v úvahu zásady stylisované kresby, kdy každá zobrazená figura musí mít určité a nezaměnitelné znaky (markanty), aby ji bylo možno pojmenovat. Dle mého skromného názoru měl být předložený návrh odmítnut a autor vyzván k přepracování.

Heraldický popis:
Zúženým vlnitým břevnem červeno-modře dělený štít. Nahoře trojramenný kříž provázený dvěma maltézskými kříži, dole z břevna vyniká mlýnské kolo, vše stříbrné.

© Pavel Palát, 21. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting