Login

Předboj

Předboj, okres Praha-východ, kraj Středočeský

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 30 ze dne 11. 4. 2008.

Znak a vlajka uděleny dne 13. 5. 2008.

 

Schválený popis znaku:

Ve stříbrném štítě pod modrou cimbuřovou hlavou se dvěma stínkami a nad modrou vlnitou patou osmihrotý kříž nad hvězdou, obojí červené, provázené dvěma černými kohoutími hlavami s červenou zbrojí.

 

Poznámky:

Dle výkladu významu užitých figur, zveřejněných na webových stránkách obce, jsou dvě černé kohoutí hlavy „převzaty ze znaku Pavla z Jenštejna, nejstaršího majitele obce, u kterého se podařilo zjistit znak (1368)“.

 

Je nezbytně nutné se ohradit proti tvrzení, že Pavel z Jenštejna (+ c. 1375) měl v erbu dvě kohoutí hlavy. Páni z Jenštejna (také páni z Vlašimi) užívali ve stříbrném štítě dvě červené supí (orlí) hlavy s krky se zlatou zbrojí (Sedláček: Českomoravská heraldika II. Praha 1925, s. 141). O Pavlovi z Jenštejna, královském písaři, je známo, že užíval pečeti se stejnou figurou dvou „supích“ a nikoliv kohoutích hlav (1355).

 

Zdrojem mylného přisouzení černých kohoutích hlav k Pavlovi z Jenštejna je velice pravděpodobně zpráva Bartoloměje Paprockého v jeho „Zrdcadle slawného Margkrabstwij Morawského“ z roku 1593. Ten při kapitole o pánech z Vlašimi, kteří byli jednoho rodu s pány z Jenštejna a používali shodného erbu, napsal: „Rod těchto Pánůw z Wlassymě kterřij vžjwali za Erb dwau Krků Kohautijch...“ (Paprocký, Bartoloměj z Glogol a Paprocké Woly: Zrcadlo slavného markrabství moravského, Olomouc 1593, faksimile Ostrava 1993, List CLII, Kapitola VIII). Zde, stajně jako jinde, není uvedeno, že by ony kohoutí (resp. supí, resp. orlí) hlavy s krky byly černé s červenou zbrojí, hřebeny a laloky. O barevnosti erbů pánů z Jenštejna a pánů z Vlašimi, kteří měli shodné předky (Jan z Kamenice), není pochyb – ve stříbrném štítě dvě červené orlí hlavy s krky a zlatou zbrojí (Růžek, Vladimír: Česká znaková galerie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361. Sborník archivních prací, ročník XXXVIII, č. 1, Praha 1988, s. 123, 215 n.).

 

Uvedenou navrhovatelovou nedostatečnou znalosti erbů české historické šlechty, resp. nepřesným vyhodnocením získaných infomací o jejích erbech (viz zde také obec Kruh), vznikl obecní znak, jehož ikonografický výklad není možný v intencích chtěného. Neexistuje totiž vztah mezi Pavlem z Jenštejna a černými kohoutími hlavami. Bude-li takto obecní znak vykládán, pak každý poučený laik brzy sezná, že obsah obecního znaku se neshoduje s jeho ikonografickým výkladem. Při následném hledání významu kohoutích hlav, mohou být nalezeny také výklady s možným nepatřičným, obcí zcela určitě nechtěným, pejorativním přídechem.

   

© Stanislav Kasík, 12. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting