Login

Praha 4

Praha 4, hlavní město Praha

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 15 ze dne 27. 4. 1999.

Znak a vlajka uděleny dne 25. 5. 1999.

 

Schválený popis znaku:

Čtvrcený štít se středním štítkem, v něm malý znak hlavního města Prahy. První pole modré, druhé a třetí stříbrné a čtvrté zelené.

 

Znak Prahy 4 byl navržen a nakonec i schválen v podobě, která je obtížně akceptovatelná. Tím neakceptovatelným je neopodstatněné a nesmyslné použití historického znaku Starého Města pražského jako středního štítku ve čtvrceném štítu. Nejméně z ikonografického hlediska je takto utvořený znak nepřijatelný. Vizuální výpověď znaku nemůže vést ke konstatování, že jde o znak pražské části, která je nezávislá na jiné pražské části. Pražská čtvrt Staré Město nemá část, která by se jmenovala Praha 4. Ani Praha 4 nemá část se jménem Staré Město. Historicky byly obce, které dnes jsou součástí Prahy 4, samostatnými. Žižkov a další obce v okolí byly integrovány do „velké“ Prahy a nikoliv do pražského Starého Města. Jde o nepromyšlený a ve výsledku nesmyslný znak. Navíc je neadresný, protože takto nesmyslně mohl být vytvořen znak jakékoliv jiné pražské části.

 

V popise uvedený termín „malý znak hlavního města Prahy“ je vágním pojmem. Střední štítek měl být popsán v úplném znění. Znak pražského Starého Města nemá charakter ustáleného a všeobecně známého symbolu, jakým je například český lev, moravská orlice atd.

© Stanislav Kasík, 9. 5. 2010.


K výše uvedené výhradě o použití znaku Starého Města pražského jako středního štítku nově utvořeného znaku Prahy 4 je nutné doplnit následující: Ve znacích pražských čtvrtí Smíchov, Nusle a Vršovice, které byly před připojením k "velké" Praze samostatnými obcemi, jsou použity figury ze znaku Starého Města, avšak pouze ve výtvarně umenšeném provedení. Ve znaku Smíchova je použita pouze brána se zlatými otevřenými vraty na černých závěsech a pod vytaženou mříží je obrněné rámě s vytaseným mečem. Ve znacích Nuslí a Vršovic je v levých polích polcených štítů zobrazena levá půle staroměstského znaku tak, že prostřední věž a brána s otevřeným křídlem vrat jsou polceny, avšak obrněná ruka s vytaseným mečem je zobrazena celá. Taková komposice znaků obcí připojených k "velké" Praze je, na rozdíl od schváleného znaku Prahy 4, heraldicky i ikonograficky přijatelná.

© Pavel Palát, 19. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting