Login

Rychnovek

Rychnovek, okres Náchod, kraj Královéhradecký


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 52 ze dne 25. 3. 2005.
Znak a vlajka uděleny dne

Schválený popis znaku:
V modrém štítě nad třikrát stříbrno-modře vlnitě dělenou patou dva vzpřímení zlatí koně s propletenýma předníma nohama, podloženýma stříbrným procesním lateránským křížem. V rozích dva vztyčené stříbrné dubové listy.

Poznámky:
Kříž, který je popsán jako „procesní lateránský", je nakreslen tak, že ramena vodorovná i svislá jsou zakončena koulí, přičemž koule dolního ramene je viditelně větší. Pokud by tento markant měl být důvodem pro výše uvedené pojmenování, domnívám se, že lze se značných úspěchem pochybovat o korektnosti tohoto termínu, který byl „vymyšlen" ad hoc, neboť v excerpovaných popisech se tento název nevyskytuje. Lze se proto důvodně domnívat, že do české heraldické terminologie byl vložen „termín", který je evidentně zbytný.
V cit. knize Waltera Leonharda „Das große Buch der Wappenkunst" nalezneme v kapitole „Das Kreuz Grundformen und Varianten" na straně 287 vyobrazení kříže číslo 15, který je pojmenován termínem „Kugelkreuz" - ramena jsou zakončena (nikoli osazena) koulemi.
V cit. knize „Wappenbilderordnung", s. 73, tab. 8, obr. 0372 je vyobrazený kříž pojmenován termínem „Kolbenkreuz", v téměř doslovném překladu do češtiny jako „kříž baňkový / palicový".
V cit. knize Gerda Oswalda „Lexikon der Heraldik" termín ani vyobrazení nenalezneme.
V cit. knize Milana Bubna „Encyklopedie heraldiky" termín ani vyobrazení nenalezneme.
Podle mého názoru je evidentní, že podoba kříže byla zcela nahodile pojmenována termínem, který nemá v heraldické terminologii opory, neboť na podobě kříže, jehož ramena jsou zakončena koulemi, není nic „lateránského". Lze pouze souhlasit, že kříž je procesní, poněvadž je nasazen na žerdi, to ovšem není typ kříže ale jeho funkce - být nesen v čele procesí.

Heraldický popis:
V modrém štítě nad třikrát stříbrno-modře vlnitě dělenou patou dva vzpřímení zlatí koně s propletenýma předníma nohama, podloženýma stříbrným procesním křížem s rameny zakončenými koulemi. Vše provázeno v rozích dvěma vztyčenými stříbrnými dubovými listy.

© Pavel Palát, 24. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting