Login

Petrov

Petrov, okres Praha - západ, kraj Středočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 75 ze dne 15. 4. 2010.
Znak a vlajka uděleny dne 29. 4. 2010.

Schválený popis znaku:
Ve štítě zvýšený stříbrno-červený štenýř o šestnácti kusech, dole přes něj zelený vrch se zlatým hořícím plochým olejovým hornickým kahanem.

Poznámky:
Při konsultaci o jednotlivých návrzích, které jsem se osobné zúčastnil a které byl přítomen i někdejší ředitel Muzea těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy, byl obecními zastupiteli vybrán návrh, v němž autor uplatnil ojedinělou obecnou heraldickou figuru, která se, podle mnou zpracovaného Klíče Heraldických Figur, v české komunální heraldice dosud nevyskytla - malá oválná miska, která naplněna olejem či lojem a opatřena vhodným knotem poskytovala horníkům ve středověkých štolách velmi sporé osvětlení. Přítomný pan ředitel doporučil název „hornický kahánek"; ten má, kromě téměř miniaturního tvaru, ještě jednu zvláštnost - na opačném konci proti knotu je otvor, jenž umožňoval, aby kahánek byl navlečen na palec levé nebo pravé ruky. S přihlédnutím k doporučení pana ředitele byl akceptován výše uvedený termín a použit v návrhu heraldického popisu: Ve štítě stříbrno-červený zvýšený štenýř o šestnácti kusech nad zeleným vrchem, v němž zlatý hořící hornický kahánek.
Termín „kahánek" nelze v žádném případě považovat za deminutivum k termínu „kahan", tedy ve významu „malý"; lze ještě uvažovat o termínu „kahanec", který je použit v popisu jedné z ilustrací v „Kutnohorském graduálu" z 90. let 15. století [ilustraci lze nalézt v cit. knize „Homo faber" za stranou 171; tam jeden z horníků drží v ruce kahanec, s jehož pomocí prohlíží stěnu, zda nenarazí někde na rudnou žílu - jak je v popisu výslovně uvedeno].
Nazvat proto hornický kahánek (příp. kahanec) kahanem a připojit soustavu pěti přídavných jmen, z nichž dvě jsou zcela zbytná, považuji za politováníhodný zásah do návrhu heraldického popisu, který byl nadto konsultován s odborníkem; kahánek či kahanec může mít v tomto případě pouze podobu ploché oválné misky a nemusel být vždy naplněn pouze olejem.

Heraldický popis:
Ve štítě stříbrno-červený zvýšený štenýř o šestnácti kusech, dole přes něj zelený vrch se zlatým hořícím hornickým kahánkem.

© Pavel Palát, 22. 5. 2010

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting