Login

Petrovice

Petrovice, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 23 ze dne 18. 6. 2003.

Znak a vlajka uděleny 8. 10. 2003.

 

Schválený popis znaku:

Ve stříbrno-červeně děleném štítě nahoře vyrůstají čtyři malé zelené smrky, mezi nimi tři velké modré smrky, dole stříbrný dvouocasý korunovaný lev se zlatou zbrojí.

 

Poznámky:

Svého času stanovil podvýbor zásadu, že nebude v nových obecních znacích akceptován český lev. A to především proto, že jde o historický znak státu, který je dokonce živým a užívaným malým státním znakem. Navíc užívání státního znaku je regulováno příslušným zákonem.

V případě znaku obce Petrovice byla tato zásada porušena a obecní znak s českým lvem schválen byl. Ve schvalovací praxi to však nebylo poprvé. Precedentem byl vůbec první projednávaný obecní znak Lázně Toušen, schválený v roce 1991. I když i zde, stejně jako v Petrovicích, je „plný“ český lev nepřijatelnou figurou pro obecní znak, nejde ve srovnání obou obcí o shodná východiska pro volbu takové figury.

 

Problematičnost znaku obce Petrovice má kořeny již u navrhovatele. I v tomto případě je možné rozpoznat před tím několikrát opakovanou snahu „dostat“ do znaku barvy národní trikolory. Horní polovina štítu má být inspirována údajnou historickou obecní pečetí, která se měla zachovat na nespecifikovaných stavebních plánech v archivu obce. Zvláštní je, že pracovníky Městského archivu v Ústí nad Labem, kteří v rámci úkolu zadaného Archivní správou ministerstva vnitra, prováděli v 90. letech 20. století soupis pečetí, razítek a typářů, nenalezli v rámci jimi spravovaných archivních fondů žádné historické razítko nebo jeho otisk, které by se týkalo samosprávy v obci Petrovice. Razítko s jehličnatými stromy používala ve 20. století nedaleká obec Libouchec (resp. místní pobočka spořitelny). Je možné, že navrhovatel se zmýlil a nacházel inspiraci právě zde, například proto, že nedokázal přečíst německy napsaný název uživatele „Königswald“, jak se Libouchec v minulosti nazýval (Petrovice se německy jmenovaly „Peterswald“).

 

Volba českého lva do znaku obce byla zdůvodněna existujícím hraničním přechodem a zřejmě i pomyslnou historickou bránou do Čech. Geograficky skutečnou bránou do Čech byl, vrstevnicově výše položený a od Petrovic několik kilometrů vzdálený, Nakléřovský průsmyk u vsi Nakléřov (dnes již téměř zaniklá ves, kdysi s gotickým kostelem, který byl krajinnou dominantou uplatněnou i v dálkových pohledech, zbořeným údajně Lidovými milicemi v rámci cvičení v 80. letech, aby tak byl vytvořen prostor pro nikdy nerealizovaný nový monument „pěticípé“ hvězdy viditelné z velké dálky a v noci rudě zářící). Ve znaku je český lev umístěn v dolní polovině štítu a tedy v dehonestujícím, nepřijatelném, a ve vztahu k významu figury českého lva, ve zcela vyloučeném podřadném postavení. Jestliže tento nonsens nepřipadl nemožný navrhovateli, měl být takový poklesek napraven jednoznačným odmítnutím a neschválením.

  

Zákon o státním znaku (zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky) jednoznačně a taxativně vyjmenovává, kdo může státní znak používat – obec Petrovice (stejně jako město Lázně Toušeň) mezi nimi není (§ 2; § 5).

 

© Stanislav Kasík, 9. 5. 2010.

Poznámka: Je nutné opravit vyjádřenou pochybnost o používání pečeti obcí Petrovice. V Eichlerově sbírce v Archivu Národního muzea je oválná pečeť ohraničená perlovcem, s opisem D.GEMEIN-INSIGL-PETERSWALD 1814. V pečetním poli je kartuše s kruhovým polem v němž na návrší sedm jehličnatých stromů, z nichž sudé jsou vyšší. Z horního okraje kartuše vyrůstá postava Spravedlnosti s mečem v pravé a miskovými váhami v levé ruce (ANM, Eichelrova sbírka, Lit. G/44, panství Krásný Les; Liška, Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. I. Pečeti a razítka obcí Čech, Moravy a Slezska, Brno 2012, s. 105).

Stanislav Kasík, 11. 2. 2013

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting