Login

Pěnčín

Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 65 ze dne 17. 2. 2006.

Znak a vlajka uděleny dne 7. 4. 2006.

 

Schválený popis znaku:

V červeném štítě na zeleném návrší zlatá sklářská pec ve stříbrném stavení s modrým kvádrovaným soklem, zelenou střechou s modrou nástavbou krytou zelenou stříškou, dvěma okny a dvěma komíny po stranách. V návrší náhrdelník se sedmi stříbrnými perlami na zlaté, nahoře zavázané šňůře.

 

Poznámky:

Cesta obce ke znaku byla zahájena někdy před rokem 2000 vyrobením klopového odznaku podle návrhu pana Josefa Blažka z místní části Alšovice. Námětem odznaku byl dům typický pro zdejší historickou domácí výrobu drobného sklářského zboží, který se nazýval driketa – mačkárna (z německého drücken – mačkat, tlačit). Pro driketu byly typické dva komíny přistavěné k oběma štítovým zdem přízemního domu a nízká zastřešená odvětrávací nástavba na hřebenu sedlové střechy. Dům ve znaku provázely dole do oblouku seřazené stříbrné koule různých velikostí, symbolizujcí korále, jako hlavní výrobní produkt mačkáren.

 

Uvedený znak se stal inspirací pro jeden z návrhů skutečného obecního znaku s tím, že driketa byla postavena na zelený vrch a ve vrchu byly stejně veliké korále navlečené na šňůrce. Počet korálů odpovídal počtu částí obce. Jako reakce na uvedený návrh znaku byl vytvořen „konkurenční“ laický návrh, který opakoval totéž s tím rozdílem, že místo dveří do mačkárny byl do stavby „vybourán“ čtvercový „otvor“ a do něj postavena sklářská pec. Tím byl celý velice dobrý námět původního návrhu z klopového odznaku zcela zmařen a pokažen. Česká komunální heraldika mohla být obohacena dosud nebývalou figuru budovy mačkárny-drikety s mimořádnou hodnotou. Místo toho vznikla podivně znešvařená a reálně nemožná konstrukce, spojující mačkárnu a pec do jednoho objektu. Vypovídací schopnost takto utvořené figury byla velice silně umenšena. A to zvláště při vědomí, že oba chtěné objekty, pec i driketa, mohly být zobrazeny samostatně a v rozličných vztazích.

 

Podvýborem nebyl popsán „vybouraný“ čtvercový "otvor". Ten je terminologicky velice nesnadno popsatelný, protože nejde ani o bránu, ani o vchod. Uvedená obtížnost je jednoznačně dána umělostí vytvořené figury, která je de facto nesmyslem. Konstrukce znaku podle stávajícího popisu musí zobrazit zlatou pec „namalovanou“ na stříbrnou zeď stavení, s tím, že bude porušováno základní heraldické pravidlo o barvě a kovu a výsledek navíc bude v rozporu s podobou znaku, která byla předložena ke schválení. Uvedená podoba znaku měla být ve schvalovacím procesu odmitnuta jako neheraldická a doporučeno její přepracování. Obsahem shodný návrh znaku této obce byl v roce 2005 podvýborem již jednou odmítnut pro použití neheraldických barev. Po obarvení znaku skutečnými heraldickými tinkturami byl znak schvalovateli již akceptován.

 

© Stanislav Kasík, 9. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting