Login

Poniklá

Poniklá, okres Semily, kraj Liberecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 50 ze dne 19. 5. 1998.

Znak a vlajka uděleny dne 4. 6. 1998.

 

Schválený popis znaku:
V červeném štítě na černé stříbrně kvádrované šachtě rumpál s vytaženým okovem, vše zlaté s modrým kováním.

 

Poznámky:

Ačkoliv byl znak schválen a udělen, podařilo se navrhovateli porušit základní heraldické pravidlo o barvě a kovu, když do červeného štítu umístil černou stříbrně kvádrovanou „šachtu“. Není zřejmé, co vedlo navrhovatele k obarvení „šachty“ na černo – snad písemnými historickými prameny doložitelná těžba grafitu, který černý je.

 

Ke stanovenému popisu znaku podvýborem lze přičinit poznámku k pojmu „šachta“ – z odborného pohledu je šachtou obvykle míněna „díra“ o ploše průměru menší než 36 m2 (při větším průměru jde již o jámu). Ve znaku však není zobrazena „díra“, ale její obezděné vyústění na povrchu. Mělo tedy být popsáno obezdění, které je vidět a nikoliv „díra“, která je jen tušená. Menší šachty mají odborný název šachtice. Korektnějším by byl termín „černé, stříbrně spárované, obezdění šachtice s rumpálem“. A to i proto, že figura vycházející z obrazů historických obecních pečetí je na první pohled podobná obvyklé heraldické obecné figuře „studna s rumpálem a okovem“. Při kreslení znaku podle stávajícího popisu není jistota správnosti konstrukce. Popis také neuvádí, že „šachta“ (resp. obezdění) vyniká z paty štítu a není volná.

 

© Stanislav Kasík, 8. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting