Login

Rybitví (o. Pardubice)

Rybitví, okres Pardubice, kraj Pardubický


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 99 ze dne 03. 04. 1996.

Schválený popis znaku:
Zlato-modře dělený štít, nahoře černý pluh (ruchadlo) se stříbrnou radlicí, dole tři (3,2,1) stříbrní plovoucí kapři, spodní doleva.

Poznámky:
Pluh i ruchadlo patří do skupiny zemědělského orebního nářadí, nelze je však zaměňovat, poněvadž jejich konstrukce je odlišná. Patnáct různých typů středověkých pluhů je zobrazeno na s. 48 v knize „Přemyslovci" (rozsáhlá práce českých historiků, nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009), pluhy lze rovněž nalézt v knize „Homo Faber" (autoři Václav Husa, Josef Petráň, Alena Šubrtová, nakladatelství Academia, Praha 1967, s. [49-53]). Ruchadlo je podrobně popsáno a vyobrazeno v „Ottově slovníku naučném", díl XXII, s.89-90, heslo Ruchadlo, obr. č. 3606.
V popisu poloh ryb je chyba zřejmě zaviněná písařskou nepozorností - údaj v závorce má být (2, 1).

Heraldický popis:
Ve zlato-modře děleném štítě nahoře černé ruchadlo se stříbrnou radlicí, dole tři (2, 1) stříbrní plovoucí kapři, spodní doleva.

06.05.2013                                                                                                                                              © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting