Login

Bašnice

Bašnice, okres Jičín,  kraj Královéhradecký.

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 55 ze dne 31. 5. 2005.

Znak a vlajka uděleny dne 16. 9. 2005.

 

Schválený popis znaku:

V modrém štítě nad sníženým stříbrným břevnem zlatý zvon mezi dvěma stříbrnými odkloněnými liliemi na stoncích, každý s odvráceným listem, dole volné zlaté cimbuřové břevno.

 

Poznámky:

Autor návrhu vysvětluje užití lilií jako inspiraci erbem Krupých z Probluze. Je-li heraldickou literaturou (Sedláček: Českomoravská heraldika II. Praha 1925, s. 204 – Krupí z Probluze, Jan 1532 – bez popisu klenotu; týž Hrady, zámky a tvrze Království českého, Díl V., Podkrkonoší, Praha 1887, příloha Znaky rodů ve východních Čechách osedlých – vyobrazení úplného erbu; Král z Dobré Vody: Heraldika. Praha 1900, s. 291, 2092 – klenot popisuje) uváděn klenot erbu tohoto rodu jako tři pštrosí pera, zlaté mezi modrými, pak je otázkou, jak navrhovatel k liliím na stonku dospěl. Nalezl-li inspiraci v sochách sv. Františka a Panny Marie z 18. století, které v Bašnici jsou, pak měl v tomto duchu formulovat svůj výklad. A to i přesto, že inspirace běžnými a ani zde nijak umělecko-historicky, kulturně či duchovně výjimečnými barokními sochami svatých, se nezdá být inspirací natolik závažnou a silnou. Jinak uvedený rod s přídomkem z Probluze užíval modrého štítu se zlatými břevny (zde stříbrné břevno). Je možné konstatovat, že z inzerované inspirace erbem rodu Krupých z Probluze nezůstalo nic.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting