Login

České Meziříčí (o. Rychnov nad Kněžnou)

České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 54 ze dne 27. 03. 2000.

Schválený popis znaku:
V modrém štítě šikmo položená stříbrná pravá železná rukavice držící na zlaté udici, se zlatým vlascem a háčkem, stříbrnou rybu.

Poznámky:
Ve schváleném popisu jsou věcné i pravopisné chyby.
Obecná heraldická figura RUKAVICE jako součást brnění byla v předchozích třech znacích (Kurovice 1999, Nový Ples 2005, Přeskače 2005) popsána jako „rukavice (plechovice)" nebo „rukavice-plechovice". Je politováníhodné, že při popisu relativně obvyklé heraldické figury je ad hoc opět vymyšlen nový termín, který sice není věcně nesprávný, avšak nadbytečně rozšiřuje synonymitu terminologických popisů. Rukavice je správně popsána jako „šikmo položená", přestože by stačilo hlásit pouze „šikmá", avšak v popisu není hlášena její orientace, poněvadž tato poloha rozhodně není konvenčně definována jako standardní.
Ryba má být popsána jako „dolů prohnutá", poněvadž standardní polohou je „doprava plovoucí ryba".
Zobrazení rukavice na vlajce je odlišné od zobrazení ve znaku; odlišnost zřejmě pochází z trapných vexilologických úprav (překreseb) původních autorských originálů, čímž databáze REKOS ztrácí na důvěryhodnosti, jak jsem již několikráte uvedl. Na manžetách jsou znázorněny čtyři nýty a dlaňová část rukavice je žlutá, aniž by oboje bylo ve vexilologickém popisu hlášeno; rovněž zobrazení ryby je odlišné; v jiných případech se vexilologické popisy vyznačují popisováním podrobností, které by mohly bých považovány za výtvarnou licenci - nikoli však v tomto případě.
Domnívám se, že není ku prospěchu české komunální symboliky, aby obce používaly svévolně upravované symboly, jejichž podoba se nadto neshoduje se schváleným popisem.
Pravopisnou chybou je absence čárky za slovem „rukavice" a naopak čárky za slovy „udice" a „háčkem"; přídavné jméno slovesné (adjektivum verbale) „držící", odvozené od ženského tvaru přechodníku přítomného, zastupuje vztažné zájmeno „která" a tím vlastně vedlejší větu.
Jsem toho názoru, že heraldické popisy mají být konstruovány v souladu se základními mluvnickými pravidly, vyloženými v každé učebnici české mluvnice, která by měla být povinnou výbavou tvůrců heraldických popisů.

Heraldický popis:
V modrém štítě šikmá pravá, dlaní dolů obrácená stříbrná rukavice-plechovice, držící na zlaté kosmo vztyčené udici se zlatým vlascem a háčkem stříbrnou dolů prohnutou rybu.

30. 07. 2013                                                                                                                    © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting