Login

Bednárec

Bednárec, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský

 

Rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny č. 16 ze dne 26. 5. 2011.

Znak a vlajka uděleny dne 29. 6. 2011.

 

Znak: Polcený štít, v pravém modrém poli na položené zavřené zlaté knize se stříbrnou ořízkou zlatý svícen se stříbrnou svící hořící zlatým plamenem zářícím střídavě delšími a kratšími zlatými paprsky. V levém modrém pole tři zlatá břevna.

 

Vlajka: List tvoří modrý žerďový pruh široký třetinu délky listu a sedm vodorovných pruhů střídavě modrých a žlutých v poměru 3 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 3. V žerďovém pruhu na položené zavřené žluté knize s bílou ořízkou žlutý svícen s bílou svící hořící žlutým plamenem zářícím střídavě delšími a kratším žlutými paprsky. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

Poznámky:

Polcení štítu uvedené popisem, je nepřijatelné. Je-li štít polcený, pak musí být podoba štítu vyjádřena dvěma rozdílnými tinkturami a obvykle i viditelnou vertikální linií. Ze znění popisu vyplývá, že štít je polcený modro-modře. Takové konstatování je však absurdní, protože dvěma shodnými tinkturami poltit nelze a v modrém štítě nemůže být pravé pole modré. Autor návrhu znaku Jan Tejkal svůj autorský popis velice dobře formuloval – parafrázuji: „V modrém štítě tři zlatá zprava do poloviny zkrácená břevna…“ (svého času na webových stránkách obce). Tím se vyhnul termínu o polcení štítu a zopakoval popis téměř shodně konstruovaného znaku pro obec Čestlice (o. Praha-východ) z roku 2001. Autorův korektní popis nebyl schvalujícím Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny akceptován a naopak byl nahrazen popisem sporným, i když měl možnost opory ve svém vlastním „výroku“ z roku 2001.

 

K terminologické diskusi je popis knihy. Je sice zavřená a položená, ale není sděleno, jak položená.  Orientaci knihy tak, jak ji do znaku nakreslil autor návrhu, je nutné popsat například takto: „…na zavřené, hřbetem doprava položené zlaté knize se stříbrnou ořízkou…“.

 

Lze polemizovat i o aktivních termínech „delší“ a „kratší“, které se vztahují k zářícím paprskům. Dle mého soudu jsou užité termíny obsahem vágní, protože nelze učinit žádné srovnání, ve vztahu k čemu je jeden paprsek delší a druhý kratší a „jak moc a o kolik“. Dávám ke zvážení, zda lze mít uspořádání paprsků za výtvarnou licenci bez nutnosti precizovat ji popisem.

©Stanislav Kasík, 16. 12. 2012

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting