Login

Bžany

Bžany, okres Teplice, kraj Ústecký.

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 97 ze dne 22. 11. 2001.

Znak a vlajka uděleny dne znaku udělen 21. 1. 2002.

 

Schválený popis znaku:
V modrém štítku na stříbrno-červeném štenýři zlatá hlava kohouta s červenou zbrojí.

 

Poznámky:

Význam názvu obce Bžany je jazykovědci vykládán jako „ves lidi bydlících u bzí“, tj. u bezoví, bezových keřů. S touto informací navrhovatel nepracoval a svůj návrh znaku vykládal následujícím způsobem - „...štenýř dělící štít na osm polí ve shodě s osmi osadami, které tvoří obec Bžany; modrý štítek má vztah k řece Bílině, která obcí protéká; hlava kohouta symbolizuje „...kontinuitu života, plodnost...“, dále pak „...pohotovost k boji, kterým hájí své postavení...“. První kritizovatelnou částí návrhu je použití raně gotického štítu. Jakýkoliv štítek ve štítě návrhu obecního znaku byl svého času striktně odmítán. Schválením tohoto návrhu bylo umožněno opakování téhož v návrzích obecních znaků na jiných místech. Hlava kohouta ve středním štítku je fakticky i ikonograficky nesmyslná a nemá k obci žádný vztah. Dokonce lze mít uvedený výklad za dehonestující, uvědomíme-li si, jaké je to místo, kde kohout obvykle brání své postavení. Hlava kohouta je v tomto znaku floskulí a nesmyslem. Navíc kresebná stylizace figury kohoutí hlavy je, díky nemožnosti jednoznačného pojmenování, již za hranicí únosnosti.

 

Kritický odsudek je podmíněn i tou skutečností, že navrhovatel měl možnost navrhnout znak tak, aby byl méně obecný a více „bžanský“. Navrhovatel zřejmě nemá ve své základní výbavě schopnost využít celou řadu nabízejících se možností. A to vše pro dobro věci. Pokud není konáno pro dobro věci, pak by mělo být upuštěno od jakéhokoliv jiného konání.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.


Poznámky k schválenému popisu znaku:
Heraldický popis znaku / erbu nelze začít popisem středního štítku, který je nutno považovat za sekundární heraldickou figuru. I přes ikonografické výhrady k obsahu znaku, s nimiž nelze než souhlasit, musí mít heraldický popis ustálenou formu. U štenýře není udán počet kusů (přestože by tato podoba mohla být považována za základní, není chybou, je-li počet udán), zlatá kohoutí hlava nemá červenou zbroj (zbrojí se rozumí hřeben, zobák, lalok), červený je pouze zobák, vše ostatní zlaté, včetně jazyka.

Heraldický popis:
Ve štítě se stříbrno-červeným štenýřem o osmi kusech modrý střední štítek, v něm zlatá kohoutí hlava s červeným zobákem.

© Pavel Palát, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting