Login

Dobročovice (o. Praha-východ)

Dobročovice, okres Praha-východ, kraj Středočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 75 ze dne 15. 4. 2010
Znak a vlajka uděleny dne 29. 4. 2010

Schválený popis:
Ve zlato-modře kosmo děleném štítě, nahoře kosmá vztyčená doleva obrácená zlatá radlice, dole vyniká pět červených plamenů.

Poznámky:
Z hlediska mluvnické stavby věty se jedná o souvětí souřadné slučovací, přičemž absence přísudků ve tvaru aktivních sloves je v heraldických popisech obvyklá, tudíž přípustná. Za slovem „štítě" proto nemůže být čárka, poněvadž byl-li by vložen přísudek v podobě přítomného času slovesa „být", vznikne první část souvětí čili první hlavní věta, oddělená od druhé hlavní věty za slovem „radlice" čárkou; i do této druhé hlavní věty lze vložit přísudek v podobě přítomného času slovesa „být". Na tomto místě musím s politováním konstatovat, že při tvorbě heraldických popisů není věnována nezbytná pozornost mluvnické stavbě vět, což rozhodně nelze nazvat „mluvnickou marginálií".
Je-li štít dělený, ať přímo, kosmo nebo šikmo, popisuje se shora dolů, je-li polcený, popisuje se (heraldicky) zprava doleva; tuto zásadu pravděpodobně zná i průměrně poučený a vzdělaný heraldik. Kosmé dělení v tomto případě je nutno popsat jako modro-zlaté.
Přestože v podvýboru nebylo, až na sporé výjimky, posuzováno výtvarné provedení návrhů, je nutné v tomto případě konstatovat, že výtvarné zpracování dolního pole je poznamenáno značnou kresebnou necitlivostí, mající původ v nedokonalosti grafického počítačového programu, který nedokáže vytvořit nezbytnou pravidelnost či alespoň dojem takové pravidelnosti. Markantně se tato nedokonalost projevuje na vlajce, na níž jsou plameny zmenšováním výšky deformovány až „ku směšnosti". Vexilologové, kteří v popisech vždy úzkostlivě vyměřují téměř vše, museli v tomto případě na „vexilologický popis" plamenů zcela rezignovat.

Heraldický popis:
V modro-zlatě kosmo děleném štítě nahoře kosmá vztyčená doleva obrácená zlatá radlice, dole sestupně vyniká pět červených plamenů.

© Pavel Palát, 31. 1. 2013

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting