Login

Dubné (o. České Budějovice)

Dubné, okres České Budějovice, kraj Jihočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 46 ze dne 5. 12. 2012.

Schválený popis znaku:
Modro-zlatě polcený štít se stříbrnou vlnkovitou patou s černou lilií. V pravém poli kosmo vztyčený zelený dubový list, v levém poli zlatá věž s černým gotickým oknem pod hodinami a černou valbovou střechou.

Poznámky:
Štít není polcený modro-zlatě ale zlato-modře; i tzv. laický zájemce o heraldiku ví, že štít se popisuje v případě polcení (heraldicky) zprava doleva, v případě dělení shora dolů.
Heraldičtí experti PPHV vymysleli ad hoc, zřejmě pod vlivem vexilologické terminologie, další heraldický terminologický nesmysl - vlnkovitou patu. Takto konstruovaný řez se „odjakživa" v heraldice nazývá TRNITÝM ŘEZEM a jeho obrácená poloha ŘEZEM OBLOUČKOVÝM.
V budoucích heraldických popisech se nabízejí obdobné terminologické varianty - „vlnkovatý, vlnkovaný, vlnkový, zvlněný" a pod. Důvodně se domnívám, a excerpce stovek heraldických popisů jakož i vyobrazených znaků mně potvrzuje, že heraldický popis si vystačí s jedním universálním termínem - VLNITÝ, aniž by byly zkoumány výška vln, hloubka prohlubní nebo jejich počet.
K termínu PATA: Je-li již tohoto termínu v popisu použito, musí být hlášeno, že se jedná o PATU ZVÝŠENOU nebo naopak o SNÍŽENÉ DĚLENÍ TRNITÝM ŘEZEM.
Také nelze pochopit, proč je černá lilie opatřena vnitřním „bílým" lemem, resp. linkami, obdobně jako modré pole a pata štítu, přičemž v obou případech jsou linky neúplné; pravděpodobně se jedná o „nevýtvarnou licenci" autora tohoto obrázku.
Věž musí být hlášena jako vyrůstající, poněvadž standardní obecné heraldické figury jsou volné; u neživotných figur však lze doporučit spíše termín vynikající.
Považuji za nutné zdůraznit, že heraldičtí experti PPHV mají vytvářet terminologické standardy, zatím však naopak přispívají k další rozkolísanosti české heraldické terminologie.

Heraldický popis:
Zlato-modře polcený štít se zvýšenou trnitou patou. V pravém poli kosmo vztyčený zelený dubový list, v levém poli zlatá vynikající věž s černým gotickým oknem pod hodinami a černou valbovou střechou.

05.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting