Login

Bílichov

Bílichov, okres Kladno, kraj Středočeský.

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 30 ze dne 11. 4. 2008.

Znak a vlajka uděleny dne 13. 5. 2008.

 

Schválený popis znaku:

V zeleném štítě stříbrný kůl, v něm nad zeleným stonkem s listem vlevo devět červených šestilistých květů (1, 2, 1, 2, 1, 2).

 

Poznámky:

Na návrhu znaku obce se podílela dvojice navrhovatelů, z nichž jeden vytváří ideu znaku a druhý ji nakreslí. V tomto případě je evidentní, že ten, který kreslí, nemá s heraldickou kresbou potřebnou zkušenost. Rostlina s květy, ať byla inspirovaná jakoukoliv v přírodě rostoucí květinou, byla nepřijatelně stylizovaná tak, že byl oddělen stonek s listem od květů a ty zcela samostatně levitují v prostoru. Je to ten případ, kdy heraldická stylizace překročila svou mez. Podvýbor znak schválil, ačkoliv je zřejmé, že kresebné pojetí figury není heraldické, a vytvořil popis, který uvedenou nepřijatelnost separace květů a stonku potvrdil. Výklad autora návrhu znaku psal o inspiraci zcela konkrétní, botanicky pojmenovatelnou rostlinou - kýchavice černá. Její heraldická stylizace však byla kreslícím spolupracovníkem nezvládnuta. Hodnotitelé v podvýboru si nepochybně uvědomovali nepatřičnosti způsobu kreslení rostliny, ale byl pragmaticky nalezen způsob, jak nesmyslnost figury prostřednictvím heraldické terminologie popsat. Takový postup při schvalování lze označit za nepřijatelný. Návrh znaku měl být odmítnut a navrhovatelé vyzváni k jeho přepracování. Byla zde projevena dvojnásobně nepřípustná „svévole“ – poprvé u kreslíře návrhu a podruhé ve schvalovacím procesu.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting