Login

Brandýsek

Brandýsek, okres Kladno, kraj Středočeský.

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 79 ze dne 22. 1. 2001.

Znak a vlajka uděleny dne 14. 2. 2001.

 

Schválený popis znaku:

Modro-zelený štít, šikmo dělený stříbrným vlnitým břevnem. Nahoře kosmo položený mlátek šikmo přeložený želízkem, dole olšová větévka se třemi listy, vše stříbrné.

 

Poznámky:

V roce 1967 byl v Brandýsku navržen znak obce, který pak byl otištěn v jednom z čísel deníku Svoboda, v rámci tzv. Zimní soutěže. Ve znaku byl ikonograficky zcela nesmyslný tank s červenou pětihrotou hvězdou a číslem 23 („Osvoboditel Prahy“) v barevném provedení porušujícím základní heraldická pravidla (černý tank v zeleném štítě). Je otázkou, zda tento návrh nebyl myšlen jako parodie, která nebyla redakcí uvedeného deníku rozpoznána.

 

Po roce 1990 obec dlouho odolávala přijetí nového znaku a snad považovala onen z roku 1967 za „historický“. Teprve na počátku nového tisíciletí byl vytvořen znak nový. Je zřejmé, že je dílem laika. Ikonograficky dobře zdůvodněné, ale zbytně šikmé vlnité břevno s odkazem na potok, který obec dělí na dvě části, rozděluje štít na dvě pole v tzv. „hornických barvách“ – černé a zelené. Do nich byly vloženy figury hornických kladívek a olšové větvičky. Kladívka jsou kreslena velice nesprávně v obrysu a nikoliv v duchu doporučené podoby, která počítá se želízkem kosmo, přeloženém mlátkem šikmo. Větévka s listy však není stříbrná, jak deklaruje popis, ale v kresbě, kterou i obec považuje za oficiální podobu obecního znaku, jsou stříbrné pouze kontury listů, žebra v nich a stonek. Již pro tento svévolný a neheraldický způsob kreslení měl být návrh znaku odmítnut a doporučeno překreslení znaku. V popise také není konstatováno, že větévka je šikmá.

 

V intencích aplikované praxe administrace webových stránek REKOS (webové stránky Poslanecké sněmovny), měl být tento znak v databázi „opraven“ tak, aby byl v souladu s popisem, se kterým u stávajícího vyobrazení v souladu evidentně není.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting