Login

Cekov (o. Rokycany)

Cekov, okres Rokycany, kraj Plzeňský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 16 ze dne 26. 5. 2011.

Schválený popis znaku:
V modro-červeně polceném štítě zlatá podkova převýšená stříbrným lososem. Uprostřed podkovy zlatý zvon.

Poznámky:
Jednou z heraldických zásad je pořadí popisu figur ve štítě / poli. Jedná-li se o obecné heraldické figury, nadto významově rovnocenné, popisuji se shora dolů nebo zprava doleva, podle jejich poloh.
V daném případě musí být nejdříve popsán stříbrný losos a určena jeho poloha - prohnutý dolů (do oblouku). Poté je popsána podkova se zvonem; zvon má mít hlášen závěs, neboť v jiných obdobných případech je tak popisován. Pokud by bylo toto pořadí zachováno, nemusely by být dolní figury popisovány odděleně.
Zvon není uprostřed podkovy ale uvnitř podkovy.
Byla-li by akceptována velikost použitých figur, která je ovšem v heraldice relativní, nebo byla-li by akceptována dominance podkovy se zvonem, mohl by popis znít podle druhé varianty.


Heraldický popis:
1/ V modro-červeně polceném štítě nahoře stříbrný, dolů prohnutý losos, pod ním podkova se zvonem se závěsem uvnitř, obojí zlaté.
2/ V modro-červeně polceném štítě podkova uvnitř se zvonem se závěsem, obojí zlaté a převýšené stříbrným dolů prohnutým lososem.

07.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting