Login

Bělušice

Bělušice, okres Teplice, kraj Ústecký.  


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 22 ze dne 13. 5. 2003.

Znak a vlajka uděleny dne 19. 6. 2003.

 

Schválený popis znaku:

V červeném štítě nad zvýšeným zlatým trojvrším s černými vidlemi-podávkami bez násady stříbrný běžící kůň.

 

Poznámky:

V autorově výkladu k návrhu znaku je psáno, že ves obdržela jméno podle vrchu Bělouš. K tomu se váže legenda, že jméno vrchu je od sněhu nebo jinovatky, kterou se pokryl každý rok na svátek sv. Martina. S podivem vrch ve znaku není stříbrný, jak by se dalo s ohledem na etymologii a legendu očekávat, ale zlatý. Zlatý vrch, stejně jako červený štít a černé vidle nebyly autorem vyloženy a jejich smysl ve znaku zůstává neznámý. Mezi vlastníky tvrze v Bělušicích není takový, který by měl v erbu vidle. Nakreslit kosmou orlici podle erbu v pečeti Jindřicha z Bělušic z roku 1408 bylo nad síly navrhovatele. Jedině stříbrný kůň má k obci jakýsi, legendou podpíraný, ale přesto poněkud vzdálený vztah.

 

Autor prokázal neschopnost nakreslit koně tím, že jeho nohy jsou nemyslitelným způsobem ohýbány (lámány) v místech, kde anatomicky nemohou být žádné klouby, resp. kloubů je víc, než noha koně skutečně má. Takto výtvarně „volně“ a neheraldicky pojatá figura koně je nepřijatelná.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting