Login

Bečice (o. České Budějovice)

Bečice, okres České Budějovice, kraj Jihočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 33 ze dne 18. 5. 2012.

Schválený popis znaku:
V červeném štítě pod černou hlavou se zkříženými, závity dolů otočenými, zlatými berlami se stříbrnými sudarii polovina stříbrného koně se zlatými kopyty a uzděním.

Poznámky:
Polovina koně má být hlášena buď „ve skoku" nebo „běžící", poněvadž přední nohy vyjadřují pohyb. [Typologicky shodné jsou figury ve znaku měst Borotína, Hlinska a Pardubic. V borotínském a hlinském znaku lze polohu poloviny koní hlásit tak, jak jsem naznačil výše; v pardubickém znaku je polovina koně „vykračující".]

Heraldický popis:
V červeném štítě pod černou hlavou se zkříženými, závity dolů otočenými zlatými berlami se stříbrnými sudarii, polovina stříbrného koně ve skoku se zlatými kopyty a uzděním.

06.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting