Login

Batelov

Batelov, okres Jihlava, kraj Vysočina.


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 46 ze dne 17. 4. 2009.

Znak a vlajka uděleny dne 26. 5. 2009.

 

Schválený popis znaku:

V červeno-modře kosmo děleném štítě nahoře ze spojených buvolích rohů vyrůstá rytíř s taseným mečem v pravici, s levicí v bok, zlatým pštrosím perem na přilbě se zvednutým hledím, vše stříbrné. Dole zkřížené vztyčené zlaté gotické klíče přeložené vztyčeným stříbrným mečem.

 

Poznámky:

V Batelově existoval historický znak odvozený od pečeti a uváděný v Čarkově kompendiu (Čarek: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 71). Přesto byla v roce 2009 podvýborem schválena jeho neopodstatněná úprava. Úprava byla natolik výrazná, že lze mluvit o novém znaku. Původně jednoduchý štít s jednou figurou byl kosmo dělen a do dolního pole přidány symboly se vztahem k patrociniu místního kostela. Upravovatel dělil štít kosmo a vytvořil dvě trojúhelníková pole, do kterých byly vloženy figury, původní a nová. Ani jedna z nich není s polem ve tvaru trojúhelníku kompatibilní a obě musely být plochám polí přizpůsobeny výrazným zmenšením. Oproti původní podobě batelovského znaku to byl krok ke zhoršení jeho kvality.  Mnohými laiky je kosmé nebo šikmé dělení, či břevno shodně položené, považováno za cosi heraldičtějšího, než je prosté dělení nebo polcení. S jistým despektem mohu konstatovat, že takto jsou obvykle vytvářeny znaky fotbalových klubů, protože jejich tvůrci mají obdobný pocit, že tak je to „fotbalovější“.

 

Podvýbor připustil možnost neopodstatněné změny historického znaku, která se opírá pouze o subjektivní zdání představitelů obce, že v původním znaku jsou postrádány „obecní dominanty“ jakou je například kostel. Jestliže v minulosti podvýbor přistoupil k úpravám historických městských znaků, pak to vždy bylo na základě podrobné, seriozní a korektní odborné rešerše, která úpravu znaku „ospravedlňovala“. Nijak to však neznamená mít možnost změny historických městských znaků za cosi paušálního, nárokovatelného a běžného.

 

Bezdůvodnou razantní úpravou znaku Batelova byl vytvořen precedent pro spuštění nezvladatelné svévole obecních zastupitelstev, která po každých volbách a v novém složení, mohou vyžadovat změny obecních znaků. A to z různých iracionálních, subjektivních a pseudoodborných důvodů. 
 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting