Login

Buková (o. Prostějov)

Buková, okres Prostějov, kraj Olomoucký

 

Rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny č. 31 ze dne 25. 11. 2003.

Znak a vlajka uděleny dne 5. 3. 2004.

 

Znak: V modrém štítě stříbrné břevno se třemi zelenými doleva položenými bukovými listy, nad ním zkřížené stříbrné kopáče na zlatých násadách, dole stříbrný květ přirozené lilie.

 

Vlajka: Modrý list s bílým kosmým pruhem širokým jednu třetinu šířky listu a vzdálenými od bílého pruhu jednu osminu šířky listu. V bílém pruhu tři zelené kosmé bukové listy řepíkem k hornímu rohu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

Poznámky:

Z vyobrazení znaku (viz REKOS, www.psp.cz) vyplývá, že figuru pod břevnem není možné nazvat „květem přirozené lilie“, protože v heraldice květ přirozené lilie vypadá zcela jinak. Zobrazená figura je natolik stylizovaná, že má charakter ornamentu uplatnitelného např. ve výšivkách lidových krojů a není ji možné zařadit mezi korektní obecné heraldické figury. Mohu spekulovat o tom, že schvalovatelům, kteří stanovili popis znaku, činila podoba této figury nemalé potíže, spočívající ve faktu, že jednoznačně nešlo o heraldickou lilii a tak v heraldice se jinak vyskytující přirozená lilie byla de facto východiskem z nouze. Návrh znaku měl být schvalovateli odmítnut pro neheraldické zpracování figury v dolní části štítu.

 

Problém nejen tohoto znaku s nepřijatelně stylizovanou figurou není možné řešit konstatováním, že podle popisu musí v budoucnosti kreslíř znaku nakreslit „přirozenou lilii“ bez ohledu na to, jaké nepřesnosti se dopustil navrhovatel. Tato teze platí do té míry, dokud představitelé obce nebudou tvrdit, že znak se správně nakresleným květem přirozené lilie není znakem obce Bukové, protože předseda Poslanecké sněmovny udělil obci znak ve zcela jiné podobě. V obcích obvykle převládá laický názor, že podoba jejich znaku je dána autorskou kresbou navrhovatele znaku, protože ta byla schválena obecními zastupiteli a nakonec i Podvýborem pro heraldiku a vexilologii PS PČR.  Díky tomu je věřeno, že je to podoba správná, závazná a proto neměnná.

©Stanislav Kasík, 16. 12. 2012

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting