Login

Čakovičky (o. Mělník)

Čakovičky, okres Mělník, kraj Středočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 39 ze dne 22. 10. 2008
Znak a vlajka uděleny dne 13. 11. 2008

Schválený popis znaku:
Polcený štít. Do pravého zlatého pole vyniká půl černého orla se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Levé pole červeno-stříbrně polcené, do stříbrného pole vyniká šikmé zkrácené červené břevno.

Poznámky:
V popisu, který byl stanoven podvýborem, je správně hlášena obecná heraldická figura - půl černého orla se zlatou zbrojí a červeným jazykem, vynikajícího do pravého zlatého pole. Autor návrhu se však dopustil zásadního pochybení, a podvýbor toto pochybení toleroval, že pro zobrazení tinktury zlata použil dvou odlišných odstínů; to není pro heraldickou kresbu přijatelné, takže, dle mého názoru, návrh měl být autorovi vrácen k přepracování. Odpůrci mého názoru mohou namítat, že v historických znacích či v kresbách „starých heraldiků" je obdobná podoba běžná, resp. vyskytují se figury se zlatou zbrojí ve zlatém štítě / poli. Na tuto historicky neoddiskutovatelnou skutečnost však namítám, že při vytváření nových obecních znaků má být dbáno na jedno ze základních nepsaných, tudíž zvykových, pravidel o kladení barev a kovů, resp. o jejich vzájemném vztahu. Dalším může být argument o souvislosti s císařským panstvím Brandýs, potom by však figura měla být popsána jako „půl císařského orla", přičemž tento popis nezbavuje autora povinnosti použít jednotný odstín pro tinkturu zlata. I při vědomí ikonografického výkladu, který by neměl být součástí heraldického popisu, měl mít orel zbroj buď shodnou s tinkturou, tedy černou, nebo (s odkazem na Schwarzenbergovu „Heraldiku") červenou či modrou, neboť tinkturová modifikace jmenovitě určených figur, zejména u zbroje, může být považována za přijatelnou.
Jestliže je figura vynikající do stříbrného pole popsána jako břevno, musí být také jako břevno nakreslena, tzn., že její zakončení je pravoúhlé; pokud není, je nutno zakončení popsat - ovšem nejsem si jist jakým způsobem, neboť i šikmé zkrácené břevno, jak je v popisu uvedeno, musí mít pravoúhlé zakončení. Poněvadž v heraldických popisech není používáno měrných jednotek, nelze tvar zkosení vyjádřit tak, aby jej podle popisu bylo možno nakreslit. Popis levého pole má být tento: Levé pole je červeno-stříbrně ostrvovým sukem doleva polcené. Jedná se totiž o „řez jedním tvarem"; tak může být např. dělený štít stínkou, oblakem, ostrvovým sukem apod. Směřování suku musí být hlášeno, neboť může být zobrazeno opačně.
V knize německých autorů Arndta - Seegera - Lothara-Westphala „Wappenbilderordnung", Neustadt an der Aisch 1986, je na straně 246 a násl. kapitola „I. Sonderformen der Begrenzungslinien", v níž jsou uváděny „zvláštní formy" čili „řezy jedním tvarem". Na straně 253, obr. (0101) - 137 - 642 je figura popsaná „astförmig nach links (gespalten)", která přesně odpovídá polcení levého pole ve znaku obce Čakoviček pouze s tím rozdílem, že ostrvové suky jsou ve WBO zobrazeny tři zatímco v obecním znaku Čakoviček pouze jeden. Popis levého pole obecního znaku je terminologicky pochybený, ba zavádějící.

Heraldický popis:
Polcený štít. Do pravého zlatého pole vyniká půl černého orla se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Levé pole je červeno-stříbrně ostrvovým sukem doleva polcené.

© Pavel Palát, 31. 1. 2013

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting