Login

Bozkov

Bozkov, okres Semily, kraj Liberecký.

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 52 ze dne 4. 6. 1998.

Znak a vlajka uděleny dne 18. 6. 1998.

 

Schválený popis znaku:

V modrém štítě červená krokev se zlatým trnitým lemem provázená nahoře zlatými liliemi a dole zlatou utrženou hlavou gryfa s červenou zbrojí.

 

Poznámky:

Autor návrhu znaku vyložil jeho smysl takto: „V roce 1923 byl Bozkov povýšen na městečko, znak ale tehdy nezískal. Mariánské lilie, symbolizují kult Panny Marie i zasvěcení tamního kostela. …Z erbu hrabat Des Fours byla převzata a upravena červená krokev se zlatým lemem (změna lemu v pilovitý má evokovat dojem podzemních prostor známých bozkovských dolomitových jeskyní) i zlatá gryfí hlava s krkem“.

 

V autorově výkladu je dále uvedeno, že „...zlatá a modrá jsou erbovními barvami pánů z Lemberka i jejich příbuzných Valdštejnů...“. Takové tvrzení je nutné odmítnout. Páni z Lemberka měli zlato-černě polcený štít, shodně jako jejich příbuzní páni z Vartenberka a jejich společní předkové užívali velice pravděpodobně stříbrného lva v červeném štítu, proto nemohla uvedená zlato-modrá kombinace tinktur být vlastní pánům z Lemberka. Znak obce v minulosti kriticky komentoval Robert R. Novotný v článku Několik poznámek ke komunální heraldice (Z Českého ráje a Podkrkonoší 13, Semily 2000, s. 234 – 242) a velice dobře poukázal na neschopnost trnitého (tedy nikoliv pilovitého) lemu „...evokovat dojem podzemních prostor známých bozkovských dolomitových jeskyní....

 

K popisu znaku lze poznamenat, že v něm není konstatováno, kolik lilií krokev provází – za stávajícího popisu by platilo, že plocha nad krokví je „pokryta“ neurčeným množstvím lilií, tedy celá, a nikoliv jen dvěma, jak to je ve znaku.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting