Login

Blevice (o. Kladno)

Blevice, okres Kladno, kraj Středočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 42 ze dne 4. 10. 2012.

Schválený popis znaku:
V zeleném štítě pod stříbrnou cimbuřovou hlavou šikmo zlaté housle.

Poznámky:
Zobrazenou figuru nelze popsat jako housle ani omylem či náhodou. Poněvadž chybí houslové příslušenství - žalud na dolním lubu, na který je pomocí struny připevněn struník, kobylka, hmatník a struny - lze figuru popsat pouze jako „skelet houslí", vzhledem k relativní velikostní proporci spíše jako „skelet violy".
Figuru HOUSLE mají ve znaku tyto obce: Huslenky 1998, Svatobořice-Mistřín 1998, Osice 2001, Křečovice 2003, Býchory 2003, Nový Kostel 2006. Při projednávání návrhů uvedených znaků nebyly vzneseny v PPHV žádné námitky týkající se tzv. „naturalisace kresby".
Původní návrh, dle sdělení pana dr. Zbyška Svobody, člena vexilologické expertní skupiny PPHV, skutečně zobrazoval housle, avšak členové heraldické expertní skupiny jej shledali příliš „naturalistickým" a požadovali „zjednodušení", takže vznikla tato heraldická zrůdnost. Proti stylisaci obecných heraldických figur nelze samozřejmě nic namítat, avšak i heraldická stylisace musí mít racionální meze; v daném případě byla mez stylisace nepřípustně překročena.
K současné úrovni posuzování návrhů znaků a jejich popisů dodávám následující: Domnívají-li se experti v PPHV, že odstraněním funkčního houslového příslušenství, které tvoří nástroj nástrojem, odstranili tzv. „naturalisaci kresby", potom je nutné jejich počínání kvalifikovat jako stav heraldické nepříčetnosti. Podivuji se tomu, že autor návrhu akceptoval tento „diktát" a že členové obecního zastupitelstva takto „zjednodušený" návrh rázně neodmítli přijmout jako obecní znak.

Heraldický popis:
V zeleném štítě pod stříbrnou cimbuřovou hlavou šikmo zlatý skelet houslí.
[Jsem si vědom bizarnosti tohoto popisu, avšak heraldickými experty PPHV takto „schválenou" figuru nelze popsat jinak.]

05.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting