Login

Bukovany (o.Příbram)

Bukovany, okres Příbram, kraj Středočeský.


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 75 ze dne 15. 4. 2010.
Znak a vlajka uděleny dne 29. 4. 2010.

Schválený popis znaku:
Modro-stříbrně vpravo polcený štít. Vpravo stříbrná čtyřpatrová věž se soklem, se čtyřmi okny nad sebou, zakončená červenou bání s lucernou, vlevo modrý džbán se vztyčeným zlatým bukovým listem.

Poznámky:
Především je nutné připomenout, že štít může být popsán jako stříbrný s pravým modrým bokem (bok, obdobně jako hlava nebo pata štítu, je heroldská figura); tento případ je názornou ukázkou, kdy heraldická figura může být popsána více (v tomto případě dvěma) způsoby, aniž by bylo terminologicky pochybeno.
Zobrazení věže je, vzhledem k reálné velikosti plochy, poněkud netradiční. Její rozdělení na jednotlivá patra lze usuzovat pouze z počtu oken; zkušený heraldický výtvarník by pravděpodobně naznačil patra římsou. Rovněž naznačení soklu pomocí jedné horizontální a dvou vertikálních čar považuji za značně problematické - pravděpodobně autorova „výtvarná licence". Rozdílná velikost oken je pravděpodobně opět autorovou „výtvarnou licencí", či lépe neodůvodněnou „libůstkou", poněvadž reálný důvod zřejmě neexistuje. Střecha věže, popsaná jako „báň" je integrální součástí obecné heraldické figury, takže její červená barva v modrém poli je, dle mého názoru, zcela zbytečným porušením nepsaného pravidla o poměru barev a kovů; zkušený heraldický výtvarník by zbarvení zajisté řešil v souladu s tímto pravidlem.
Termín „báň" v HTK považujeme za termín nedoporučený; v Heroutově knize „Staletí kolem nás" není tento termín jako architektonický uváděn zřejmě proto, že může označovat jak střechu cibulovou / cibulovitou tak střechu kopulovitou / kupolovitou. Věž je zakončena střechou, kterou je nutné popsat jako „střechu cibulovou / cibulovitou", samozřejmě správně s lucernou. Termín „báň" ovšem v encyklopediích či pravopisných slovních nalezneme, avšak právě s významovým výkladem výše uvedeným.
Na boku džbánu je umístěna jakási zlatá, prostorově nedefinovatelná plocha, která je v popisu vydávána za bukový list, zřejmě pouze proto, že obec se jmenuje Bukovany. Považovat tuto „figuru" za bukový list předpokládá buď výtvarně-heraldickou fantasii nebo terminologicky-heraldickou nepříčetnost. Je povinností heraldického výtvarníka, aby si opatřil věrohodné podklady, v tomto případě botanický atlas, a heraldickou figuru přiměřeně stylisoval tak, aby ji bylo možno jednoznačně popsat.
Podle mého názoru měl být předložený návrh s příslušnými připomínkami vrácen autorovi k přepracování.

© Pavel Palát, 21. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting