Login

Běleč (o. Tábor)

Běleč, okres Tábor, kraj Jihočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 33 ze dne 18. 05. 2012.

Schválený popis znaku:
Ve zlatém štítě pod modrou cimbuřovou hlavou černá kančí hlava se stříbrnými kly.

Poznámky:
Nesčetněkráte jsem upozorňoval, že kanec nemá kly ale zuby, z nichž dolní se nazývají páráky a horní klektáky; jedná se o podobný nesmysl jako „kulatý čtverec". Členové expertní heraldické skupiny jsou zřejmě nepoučitelní a zaplevelují českou heraldickou terminologii věcnými nesmysly.
Kančí hlava je tradičně zobrazována buď jako UTRŽENÁ nebo UŤATÁ. V prvním případě musí být zobrazena srst v místě utržení, ve druhém případě musí být barevně zobrazeno místo utětí. V tomto případě „heraldický výtvarník" zobrazil jakousi hlavu, údajně kančí, která je navíc defektní, poněvadž v otevřené tlamě není zobrazen jazyk, takže heraldičtí experti vytvořili významově neurčitý termín „kančí hlava".

Heraldický popis:
Ve zlatém štítě pod modrou cimbuřovou hlavou černá kančí hlava se stříbrnými zuby a bez jazyka v otevřené tlamě.
[Tento popis se může zdát nesmyslný, avšak jednou z neoddiskutovatelných zásad heraldického popisu je, že figura má být popsána jednoznačně a tak, jak je zobrazena. Má-li např. hlava zubra v nozdrách, resp. v nozdře, pouze půl houžve, je nutné ji takto v popisu hlásit. Obecně - jsou-li některé heraldické figury (heroldské i obecné) výtvarně deformovány, musí být takové deformace předmětem heraldického popisu; a to je právě případ zobrazené kančí hlavy.]

06.07.2014                                                                                                                                              © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting