Login

Dobrá Voda u Hořic

Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín, kraj Královéhradecký.

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 55 ze dne 31. 5. 2005.

Znak a vlajka uděleny dne 9. 6. 2005.

 

Schválený popis znaku:
Ve stříbrném štítě s modrou hlavou a patou modrý vykračující kohout s červenou zbrojí.

 

Poznámky:

V průběhu schvalovacího procesu byla obec vyzvána podvýborem, aby zvážila podobu navrženého znaku, protože dnes integrovaná Dolní Dobrá Voda dostala erbovní privilegium už v roce 1557 (Antonín Rybička, Pomůcky k heraldice a sfragistice domácí, Památky. Listy pro archaeologii a historii, PAM IX., Praha 1874, s. 723, Dobrá Voda Dolní; „K žádosti Krištofa Zylvara z Pilnikova na Vlčicích vysadil král Ferdinand I. majestátem, daným na hradě pražském v pondělí po neděli postní Jubilate l. 1557, ves jeho Dolejší Dobrou Vodu na městečko, nadal ji jarmarkem ročním na zýtří sv. Vácslava s trhem téhodním na každé úterý; pak pečetí a to: „štítem černým a v něm od spodku až do polovice štítu klínem červeným, aby jí potřeby své zeleným voskem mohli pečetiti“). Návrh podvýboru upravit znak tak, aby byla zachována „památka“ na původní privilegium, nebyl nakonec obcí akceptován a podvýbor schválil původně předložený návrh znaku.

 

Jistě lze vnímat, že současná obec Dobrá Voda pouze integruje bývalé městečko Dolní Dobrá Voda a nemá jako jiný (resp. nikoliv totožný) právní subjekt striktní povinnost reflektovat historický znak své části. Přesto tak měla současná obec učinit alespoň v intencích revidujícího návrhu podvýboru. Je možné konstatovat, že výsledek spíše není odrazem vědění navrhovatele a obce samotné o možnosti nemít „striktní povinnost“, ale odrazem málo pociťovaného historického povědomí. A to proto, že není v Čechách mnoho současných neměstských obcí, které by se mohly pochlubit takovou tradicí. Zdá se, že černá barva pro své zdánlivé konsekvence, hodnotiteli obvykle mimořádně subjektivně a spíše bezdůvodně pociťované jako negativní, způsobila v obci odmítnutí jinak velice dobře myšleného korektivu. Bylo by jistě pikantní, kdyby Dobrá Voda požádala Poslaneckou sněmovnu o určení městysem na základě existence historických městských práv své místní části. Po takovém aktu by nepochybně měla učinit seriózní krok k úpravě znaku městyse v duchu návrhu podvýboru z roku 2005.

 

Publikace Josefa Augustina, Velká encyklopedie měst a obcí, Sokolov 2001, uvádí na s. 120 kapitolu o současné obci Dobrá Voda u Hořic a připisuje ji znak shodný s historickým znakem městečka Dolní Dobrá Voda. Způsob Augustinových pracovních postupů při sběru materiálů k jeho publikaci dovoluje odhadovat, že historický znak městečka Dolní Dobrá Voda byl přisouzen obci Dobrá Voda u Hořic za tichého souhlasu obce samotné.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting