Login

Čečelovice (Strakonice)

Čečelovice, okres Strakonice, kraj Jihočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 42 ze dne 4. 10. 2012.

Schválený popis znaku:
V červeno-zeleně polceném štítě snížené stříbrné obloukové břevno, nad ním kosmo sekera šikmo podložená kosou, obojí stříbrné se zlatými násadami, dole volný dvojitý, spojený řecký a ondřejský kříž v kruhu, vše zlaté.

Poznámky:
Figuru popsanou jako „snížené stříbrné obloukové břevno", kromě toho není hlášeno zúžení, by bylo vhodnější popsat jako „snížený zúžený oblouk".
V heraldické terminologii existuje několik případů, v nichž určitou figuru lze popsat dvěma odlišnými termíny, aniž by bylo výrazně terminologicky pochybeno. V Terminologickém slovníku na portálu HTK jsme definovali oblouk takto:
OBLOUK
Heroltská figura.
Vznikne dvěma souběžnými OBLOUKOVÝMI ŘEZY, které vytvoří ve štítě / poli plochu odlišné tinktury. OBLOUK nelze zaměňovat za OBLOUKOVÝ ŘEZ, jak je v mnoha popisech nesprávně uváděno; je proto nutné rozlišovat OBLOUK jako heraldickou figuru a „oblouk" jako architektonický pojem. Za základní podobu / polohu považujeme takový OBLOUK, který je pravidelně KLENUTÝ NAHORU a je položen přibližně UPROSTŘED štítu / pole.Ostatní polohy, ZVÝŠENÝ, SNÍŽENÝ, KOSMÝ, ŠIKMÝ, DOLŮ OBRÁCENÝ či DOPRAVA / DOLEVA POSTAVENÝ, je nutno popsat doporučenými termíny. Obdobně jako BŘEVNO může být i OBLOUK ZÚŽENÝ / ROZŠÍŘENÝ, příp. může mít další neobvyklé tvary, které je nutno popsat.
» Poznámka:
V této souvislosti považujeme za nutné podotknout, že nedoporučujeme, aby OBLOUK byl popisován jako „obloukové břevno".
Přestože v heraldické kresbě zpravidla vystačíme s dvěma typy oblouků - pravidelným a lomeným, považujeme za účelné zmínit některé architektonické varianty, uvedené pod kódy TS 1 až TS 8.
» Viz: Terminologické soubory, soubor ŘEZY.

Zřejmě správně předpokládám, že terminologické definice, veřejně dostupné na portálu HTK v modulu Základní Terminologický Slovník (ZTS), nemusí být nejen závazné ale ani doporučující. Přispívá-li tento stav k vývoji české heraldiky, resp. jejího komunálního segmentu, nechť posoudí ti, pro něž je heraldická terminologie „marginální problematikou ujednocování".

Heraldický popis:
V červeno-zeleně polceném štítě snížený zúžený oblouk, nad ním zkříženy sekera a kosa, obojí stříbrné se zlatými násadami, pod ním volný dvojitý, spojený řecký a ondřejský, kříž v kruhu, vše zlaté.

05.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting